Seminarium: BUDUJMY DROGI BETONOWE - TO SIĘ OPŁACASeminarium - BUDUJMY DROGI BETONOWE - TO SIĘ OPŁACA

Stowarzyszenie Producentów Cementu serdecznie zaprasza Państwa na seminarium pt.: BUDUJMY DROGI BETONOWE - TO SIĘ OPŁACA.
Miejsce: Centrum Kongresowe Targi Kielce
Termin: 1 czerwca 2016 roku, godz. 11.00 – 15.00

Serdecznie zapraszamy na Seminarium pt. "Budujmy Drogi Betonowe - to się opłaca", podczas którego przedstawimy argumenty przemawiające za wyborem nawierzchni betonowych, podzielimy się doświadczeniami krajowymi i europejskimi z wykonawstwa dróg betonowych. Uczestnicy Seminarium będą mieli możliwość zapoznania się z obiektywnym, wykonanym przez niezależny zespół ekspertów, raportem przygotowanym przez zespół pod kierownictwem prof. Antoniego Szydło na temat badań i analiz kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych.
Z opracowania wynika, że już na etapie budowy kilometr drogi ekspresowej z nawierzchnią betonową (w zależności od kategorii ruchu) jest od 28,8% do 33% tańszy od podobnej drogi z nawierzchnią asfaltową.
Po 30 latach eksploatacji droga ekspresowa betonowa jest o 54,5 do 57% tańsza (w zależności od kategorii ruchu) w stosunku do nawierzchni asfaltowej.
Uczestnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z europejskimi i polskimi doświadczeniami w budowie lokalnych dróg z nawierzchnią z betonu cementowego.

Szczegółowe informacje nt seminarium znajdą Państwo tutaj: Opis: http://polskicement.pl/img/icons/pdf.png

Rejestracji można dokonać poprzez formularz: Opis: http://polskicement.pl/img/icons/pdf.png

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w seminarium decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Kontakt do organizatorów:
Stowarzyszenie Producentów Cementu
30-003 Kraków, ul. Lubelska 29
tel.:  (+48 12) 423 33 55
e-mail: danuta.korzeniowska@polskicement.pl